OM CESAM

Projektet med Cesam inleddes år 1998, ett samverkansprojekt mellan näringsidkare och fastighetsägare i centrala Örnsköldsvik samt Örnsköldsviks Kommun. Cesams mål är att verka för en levande stadskärna både för kommuninvånare och besökare, samt stimulera till ökad handel och bosättning. Vår verksamhet kretsar kring olika inslag av förbättringar i centrum som t.ex. vinterbelysning, Örnkortet, Shoppinghäftet, samt aktiviteter i stadskärnan mm.

Arbetet med Cesam har bland annat resulterat i att Örnsköldsvik fått pris som Årets Stadskärna både 2001 och 2008, samt en finalistplats till samma titel år 2018.

Våra fortsatta ambitioner är givetvis att fortsätta på den inslagna vägen genom starkt engagemang, stabilitet och långsiktighet. 
Tillsammans kan vi bidra till ett levande centrum och skapa en mötesplats för alla!