INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Cesams dataskyddspolicy                                           

För oss på Cesam är det viktigt att du känner dig trygg och därför värnar vi om din personliga integritet. I denna dataskyddspolicy kan du läsa hur Cesam hanterar insamling och lagring av personuppgifter, samt beskrivning av dina rättigheter gentemot oss. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy är du varmt välkommen att kontakta oss på info@cesam.nu eller via telefon på 0660-140 50.

Vilken information samlar vi in?

Den information som samlas in kan både vara information som du ger oss men även information som vi samlar in om dig.

Du kan ge oss information om dig på olika sätt:

 • När du samverkar med oss i något av våra projekt.
 • När du väljer att sitta med i någon av våra arbetsgrupper.
 • När du deltar i någon utav våra tävlingar.
 • När du tar kontakt med oss via mejl, post, telefon eller via våra sociala medier.
 • När du tar kontakt med oss via formulär på vår hemsida cesam.nu.

Vi kan samla in information om dig på olika sätt:

 • När du väljer att din verksamhet ska gå med som medlem i Cesam.
 • När vi behöver fakturauppgifter till dig.
 • När du anger kontaktuppgifter i enkäter (valfritt)
 • När du ansöker om deltagande i någon av de tjänster vi erbjuder.
 • När du lägger en beställning på örnkort via kontoret.

De personuppgifter som samlas in kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Födelsedatum
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Medlemskap i föreningar
 • Intresse för specifika samhällsfrågor
 • Utbildningsdeltagande eller deltagande i annan aktivitet
 • Betalningsinformation (fakturainformation, swish-betalningsinformation, etc.)

Den information som samlas in är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att du ska kunna delta i den verksamhet som vi på Cesam bedriver.

Vad gör vi med din information?

All information som samlas in används för att tillhandahålla, utveckla och utföra Cesams tjänster och verksamhet. Det kan vara för att fullfölja en uppgift av allmänt intresse eller för att utföra våra åtaganden gentemot dig eller andra berättigade intressen. Vi kan även använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information gällande verksamheten.

Till vilka aktörer delar vi med oss av din information?

I de allra flesta fall delar vi inte dina kontaktuppgifter vidare. Men det finns vissa undantag, som t.ex. att ditt kan namn stå med i ett fört protokoll som sedan delas med mötesdeltagarna. Delning av personuppgifter kan även förekomma om det behövs en tredje part i våra projekt. Exempelvis om du beställer hemleverans från vårt koncept med utkörning av lokalt handlade varor. Det som ska påpekas är att vi alltid använder oss av rimliga och legala lösningar för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan utvald tredje part.

Vad vi inte kommer göra med dina personuppgifter

 • Vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till en myndighet.
 • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till en tredje part.

Var vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom Sverige. Uppgifterna behandlas inte av någon annan part varken inom eller utanför EU eller EES. Dina personuppgifter kommer inte heller vara möjliga att nå för någon part utanför vår verksamhet.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgande lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden gentemot dig, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Din tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har lagrat om dig. Detta för att du ska veta och kunna verifiera de uppgifter som finns sparade. Det är gratis att begära en sådan kopia. Om du vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig kan du mejla till info@cesam.nu eller skicka ett brev till Lasarettsgatan 13, 891 33 Örnsköldsvik. Du har rätt till att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv eller din verksamhet.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte informationen blev insamlad till. Däremot finns det vissa undantag då vi på Cesam är skyldig att ytterligare en tid, efter din begäran på radering, lagra uppgifterna. Dessa legala skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen och konsumenträttslagstiftningen. Om detta är fallet kommer det genomföras en blockering av den data som vi är skyldiga att spara så att den inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ändringar i policyn

Cesam förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på vår hemsida www.cesam.nu.

Kontakta oss vid frågor

Om du har funderingar och frågor kring Cesams integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@cesam.nu eller ring 0660-140 50e