PURPLE FLAG

Purple Flag är en arbetsprocess som skall leda till en certifiering och kvalitetsmärkning av vår kvällsekonomi. Det handlar om att vi tillsammans ska bjuda in till en ren, snygg, trygg och säker stad med ett brett utbud av kvällsaktiviteter. Kort sagt att skapa en trygg och levande stad även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller en kvällspromenad längs gator & parker.

Denna certifiering heter Purple Flag eftersom den lila färgen ger associationer till kvälls- och nattljuset. Ursprungligen kommer denna process från England där man arbetat kring Purple Flag sedan 2006 för att utveckla städers kvällsekonomi. Det finns även Green flag som fokuserar kring attraktiva parker och grönområden, samt Blue Flag som är en internationell miljöutmärkelse för stränder och badorter.

I arbetsprocessen med Purple Flag finns flera viktiga medspelare, både inom offentlig, privat och ideella sektorer. Samverkan kring Purple Flag består av representanter med kunskap om säkerhet, trygghet, infrastruktur, utbud, upplevelser, förvaltning, mm. Det är samverkan som är det viktigaste i arbetsprocessen! Att vi tillsammans med våra olika kompetenser samverkar och bidrar till en trygg & levande stad att besöka samt verka och bo i.

5 fokusområden

I processen med Purple Flag arbetar vi med 5 fokusområden, där alla dessa områden har varsin arbetsgrupp som är ansvariga för respektive del. Det är följande 5 fokusområden/arbetsgrupper:

  • Policy – Vår styrgrupp för Purple Flag
  • Plats – Cesams Stadsmiljögrupp
  • Tillgänglighet – Cesams Stadsmiljögrupp
  • Utbud – Cesams grupp för Utbud & Stadsnära Turism
  • Säkerhet – Här arbetar vi tillsammans med BRÅ samt med representanter från trygghetsgruppen i centrum och tjänstemän som hanterar tillstånd av olika slag.

Tidszoner

Purple Flag fokuserar på kvällsekonomi och de delar in kvällen i fyra tidszoner.
Vi har i Örnsköldsvik valt att fokusera på de tre första.

  • kl 17-20
  • kl 20-23
  • kl 23-02
  • kl 02-05

 

Örnsköldsvik är certifierat

Örnsköldsvik är certifierat för ”Purple Flag” och vi bjuder gemensamt in till en ren och snygg, trygg och säker stad med ett brett utbud av aktiviteter, tillgängligt för alla, även efter kl 17. Vi på Cesam är drivande i projektet med att kvalitetssäkra staden. Detta sker i samverkan med andra aktörer och vi jobbar fortsatt tillsammans i denna positiva anda. Heja Team Övik!

Årets Purlpe-flag stad 2019

Örnsköldsvik – korad till Årets Purple Flag stad 2019
– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Utmärkelsen som delades ut för fjärde gången gick till Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner, men det finns en del orosmoln att jobba med även där. En del av dem kräver direkta insatser, andra mer förebyggande och långsiktiga åtgärder.
   – I det arbetet har vi haft stor nytta av Purple Flag-verktyget, förklarar Anette Forsberg, centrumledare för CESAM i Örnsköldsvik. Sedan hösten 2016, då vi började använda Purple Flag som verktyg, jobbar vi mer strukturerat och målinriktat för att bättre möta de krav och förväntningar som finns på stadskärnan dag- som kvällstid.

Arbetet som ger resultat
I Örnsköldsvik finns nu en bredare uppslutning och utvecklad samverkan mellan Polisen, kommunen, lokala trygghetsgrupper samt butiksägare och den nybildade krögargruppen. Exempelvis har ungdomar efterlyst ”vanliga vuxna på stan som ser en och säger hej” så nu finns trivselvärdar i samverkan med BRÅ. Tack vare trygghets- och kvällsvandringarna samt den nya appen för felanmälningar har man fått upp ögonen för otrygga och osnygga platser. De centrala offentliga mötesplatserna har genomgått ansiktslyftningar som bidragit till ökad trygghet och trivsel. Utbudet av upplevelser har också ökat för att tillgodose så många som möjligt.
    – Vi har gjort och gör mycket, men vi vet också att vi har en hel del utmaningar kvar och där är Purple Flag-modellen en stor tillgång, avslutar Anette Forsberg.

Juryns motivering:
Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019 tilldelas Örnsköldsvik för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt nav med stark utveckling, där initiativ och idéer tas till vara och där nyfikna människor med framtidstro känner trygghet, gemenskap och glädje. I det arbetet finns Purple Flag som ett strategiskt och operativt verktyg för att skapa ännu bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – med puls och mångfald för alla generationer. Med stadens bästa för ögonen investerar man både i mjuka och hårda värden. Det syns i det offentliga rummet. Det märks i utbudet som binder ihop dagen med kvällsekonomin. Det känns genom aktörernas “lila” engagemang. Det ger resultat och skapar framgång – men också insikt om att staden är ett levande väsen som kräver ständig omsorg och omtanke.

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse.

Detta är ett arbete som fortskrider och kräver samverkan framgent, något vi på Cesam jobbar för och fortsätter utveckla.