FAIRTRADE

Sedan 2017 har Örnsköldsvik varit en diplomerad Fairtrade City.
Syftet är att, tillsammans med övriga aktörer, engagera sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomerade städer och regioner medverkar till en hållbar konsumtion som baseras på mänskliga rättigheter och omtanke om miljön.
Dessutom är det ett sätt för kommuner och regioner att synliggöra hållbarbarhetsarbetet för sina invånare och medarbetare.

”Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. Fairtrade City-engagemanget är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Samarbetet leds av en samverkansgrupp”.

Vi på Cesam är glada över att få delta i arbetet kring Fairtrade City Örnsköldsvik.

 
"Att välja rättvist handlade produkter är ett enkelt sätt att göra skillnad."
- Fairtrade Sverige