OM OSS

Cesams styrelse

Cesams styrelse representerar våra aktieägare procentuellt med ledamöter från både kommunen, fastighetsägare, samt handel & övrig näring.
Styrelsen består av:
 

Ragnhild Backman, Ordförande
Carina Edblad, Styrelseledamot
Fredrik Nordin, Styrelseledamot
Kristian Isaksson, Styrelseledamot
Marie Gunnarsson, Styrelseledamot

Anna-Karin Sångberg Nordell, Suppleant
Danno Sternad, Suppleant

 

Cesams Arbetsgrupper

Stadsmiljö
Sammankallande: Christina Friberg

Marknad/Aktivitet
Sammankallande: Anette Forsberg

Projekt
Sammankallande: Anette Forsberg

Stadsnära Turism
Sammankallande: Marlene Jonasson Bolstad

Långsiktig Utveckling / Örnsköldsvik Handel
Sammankallande: Anette Forsberg

Verksamhetsberättelse

Klicka här för att läsa Cesams verksamhetsberättelse för 2022.