TA PLATS I ÖRNSKÖLDSVIK

Örnsköldsviks stadskärna blir medborgarnas nya vardagsrum! Sidan taplatsiovik.se blir Sveriges första digitala plattform för  medborgardriven stadsutveckling. Fastighetsägarna MittNord, Cesam och Örnsköldsviks kommun har denna gemensamma hemsida för bokning av privata och offentliga platser mitt i stadskärnan. 

Samtliga medborgare i Örnsköldsviks kommun får möjlighet att boka ett antal offentliga platser och privata innergårdar, som idag endast används för parkering. Via hemsidan taplatsiovik.se ges en överblick av ett urval platser som tydligt beskrivs och visualiseras. Det förenklade bokningsförfarande innehåller även praktisk information i form av checklistor och länkar till nödvändiga tillstånd från kommun och Polis. 

–        Tack vare en unik samverkan kan vi nu erbjuda företag, föreningar och privatpersoner möjlighet att på ett enkelt sätt boka en innergård, en del av en gata, park eller vattenyta, säger Christina Friberg, stadsutvecklare och platsansvarig i Örnsköldsvik, Fastighetsägarna MittNord. Förutom att skapa utrymme för liv i stadskärnan är tanken att förenkla möjligheten till att testa nya verksamheter, lansera nya produkter, arrangera events, aktiviteter eller utställningar i en kreativ miljö. Platserna ska även kunna nyttjas av privatpersoner som exempelvis kan arrangera loppis eller  bjuda in vänner fira din födelsedag på ett
nytt och roligt sätt.

–        För att få engagemang hos medborgare att skapa aktivitet och liv i staden behöver tillgängligheten förenklas. Som ett naturligt nästa steg hoppas vi därför även att kunna komplettera med vakanta butikslokaler för pop-up-verksamhet eller andra aktiviteter, säger Anette Forsberg, centrumutvecklare, Cesam. I dagsläget finns 4 privata och 3 offentliga platser bokningsbara på hemsidan. Ambitionen är att verka för att utöka antalet platser. Projektet har genomförts på initiativ av Fastighetsägarna MittNord i nära samverkan med Cesam och Örnsköldsviks kommun. Finansiärer är Fastighetsägarna MittNord och Världsklass Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun. Hemsidan taplatsiovik.se kommer att administreras av Cesam.